Komunikacja interpersonalna w skutecznych zespołach

Komunikacja interpersonalna w skutecznych zespołach

Europejski Fundusz Społeczny DOFINANSOWANIE: 100%
Data:

2019-03-02

Miasto:

Pogorzelica

Czas trwania:

2 dni - 16 godzin

Ilość miejsc:

100

Celem szkolenia jest rozwinięcie swoich umiejętności komunikowania się w szczególnie trudnych, złożonych sytuacjach w zespole. Żyjemy i pracujemy w świecie, w którym ludzie muszą łączyć swoje umiejętności, aby realizować coraz bardziej złożone zadania. Tam gdzie grupa ludzi spotyka się i ma wspólne cele do osiągnięcia, tam zaczyna się dynamika zespołu, która może wznieść go na wyżyny lub rozbić w pył wszystkie przedsięwzięcia. Dynamika zespołu, to siła, która może przynieść zysk lub stratę! Kluczowym hasłem podczas tego cyklu szkoleń będzie: „Efekt synergii!”.Ale jak komunikować się efektywnie w zespołach? Jak wspólnie, porozumiewając się, osiągać zamierzone cele? Jak rozwiązywać nieuchronne konflikty? Na te i wiele innych pytań będą mogli odpowiedzieć uczestnicy szkolenia. W trakcie dwóch dni treningu uczestnicy w grach i ćwiczeniach sami wypracują i praktycznie przećwiczą strategiczne rozwiązania i doraźne techniki. Uczestnicy wypracują całościowy system komunikacji w zespołach.


Cele szkolenia:
• budowanie zaufania opartego na otwartej wymianie poglądów,
• zrozumienie istoty efektywnego zespołu i uwarunkowań jego budowania,
• zrozumienie roli komunikacji w pracy zespołowej
• doświadczenie i zrozumienie efektu synergii,
• zbudowanie zasad współpracy opartej na zarzadzaniu rolami,
• nabycie umiejętności rozpoznawania różnych stylów myślenia poszczególnych członków zespołu i wykorzystania tych różnic w budowaniu efektywnych zespołów

DZIEŃ PIERWSZY

Przekaz

(tematyka treść)

Techniki
           (ćwiczenia)

Transfer do środowiska pracy /

ćwiczone kompetencje

Przedstawienie trenera

Grupa jako zespół

Zaufanie w zespole

Pięć dysfunkcji pracy zespołowej (Lencioni)

Warunki funkcjonowania zespołu

Budowanie postawy MY

Ćwiczenie grupowe: „POMARAŃCZOWY / NIEBIESKI” – zaufanie vs. brak zaufania oraz korzyści organizacji vs. partykularne korzyści

Omówienie / facylitacja:  jak przełamać barierę MY – ONI i dojść do MY, czyli jak zbudować efektywny zespół.
praca w podgrupach: ustalenie kluczowych elementów pracy zespołowej

Ćwiczenie – układanka – praca z dysfunkcjami pracy zespołowej

Współpraca (partnerstwo)

Zrozumienie (doświadczenie) istoty współpracy zespołowej.

Zrozumienie istoty sprawnego zespołu i sfer wpływu menedżerskiego na funkcjonowanie zespołu.

Różne style myślenia pracowników i ich wpływ na komunikację zespołową 

Proces modelu – inicjowanie, porządkowanie i działanie

Ćw. W formie gry

Ćw. Karty stylów

Ćw. Podział zadań w zespole z uwzględnieniem procesu i stylu myślenia

Współpraca, komunikacja

Zrozumienie różnic wypływających ze stylów myślenia i wykorzystanie pełnego potencjału zespołu

Praktyka funkcjonowania zespołu w sytuacji zadaniowej

Rola komunikacji w procesie pracy zespołowej

Zasady skutecznego działania zespołu

 

Ćwiczenie grupowe: „MOST” – wspólny cel, różne zespoły, porozumienie

Omówienie / facyliytacja: zarządzanie przebiegiem pracy zespołowej w praktyce  poprzez:

  • budowanie świadomości biznesowej,
  • podziału zadań i stymulowanie proaktywności,
  • kreowanie samodzielności i współpracy w działaniu,
  • komunikacje zarządczą i empowerment

Współpraca (partnerstwo) / Komunikacja

Doświadczenie praktyki współpracy zespołowej.

Współpraca i komunikacja jako narzędzi budowania odpowiedzialności zespołów za realizacji wspólnego celu

Osiąganie efektu synergii w pracy zespołowej

Rezultaty pracy grupy vs. wyniki indywidualne

Dobre praktyki osiągania efektu synergii

Ćwiczenie grupowe „Przeżycie na pustyni”, dające doświadczenie efektu synergii.

Omówienie / facyliytacja: wypracowanie listy dobrych praktyk dla osiągania efektu synergii w pracy zespołu

 

Współpraca (partnerstwo), Orientacja na rezultat

Doświadczenie siły pracy synergicznej i dopasowanie kompetencji do tych doświadczeń.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizacje wyniku pracy grupy na poziomie rezultatu

 

DZIEŃ DRUGI

Role w zespole

Wykorzystanie ról jako narzędzia zarządzania efektywnością

Kwestionariusz M. Belbin „ROLE W ZESPOLE”

Ćwiczenie: „ZBUDUJMY TO RAZEM”

Ćwiczenie: powierzanie zadań zespołowi   w oparciu o dostosowanie role zespołowe

Omówienie / facyliytacja identyfikacja ról zespołowych, wykorzystanie ról w zespole w celu zapewnienia efektywności procesu pracy

Przywództwo, Motywowanie, Orientacja na rezultat

Usprawnienie pracy z zespołem; doprowadzenie do sytuacji w której powierzane zadania będą spójne z preferencjami wykonawczymi pracowników.

Wykorzystanie naturalnych predyspozycji członków zespołu / optymalizacja efektywności pracowników.

Rozwiązywanie konfliktów

Poziomy dojrzałości zespołu

Przyczyny konfliktów

Rola emocji w konflikcie

Komunikacja wg modelu „poczwórnego ucha” Von Thuna

Technika SUPP

 

 

Kwestionariusz stylu rozwiązywania konfliktów

Model Tuckmana

Ćw. z wykorzystaniem techniki SUPP w udzielaniu informacji zwrotnej, wyrażaniu próśb, oczekiwań.

Konstruktywne wyrażanie krytyki i niezadowolenia.

 

 

 

 

Rozwiązywanie konfliktów. Udzielanie otwartej informacji zwrotnej.

 

 

Doskonalenie umiejętności budowania otwartych i precyzyjnych komunikatów w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Podsumowanie

Zadania rozwojowe

Ćw. Moje cele – moje zobowiązania – moje rezultaty (w budowaniu skutecznej komunikacji w zespole)

Plan pracy indywidualnej

Plan pracy zespołowej

Orientacja na rezultat (rozwój)

Przygotowanie do wdrożenia nabytej wiedzy

 

 

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć:

  1. Wypracować i zastosować model skutecznej komunikacji w zespołach.
  2. Wypracować i zastosować najważniejsze role w efektywnych zespołach.
  3. Rozpoznać podstawowe potrzeby współpracowników.
  4. Nadawać i odczytywać komunikaty innych ludzi w czterech warstwach: rzeczowej, ujawniania siebie, relacji, apelu („Poczwórne ucho”).
  5. Zastosować metodę Porozumienia bez przemocy w komunikacji interpersonalnej.
  6. Wdrożyć pomysły szkoleniowe, które przyniosą firmie wymierne korzyści, kontrolowane przez Dział Zasobów Ludzkich.

Wykłady i ćwiczenia praktyczne/sytuacyjne, gry szkoleniowe

Poziom zdobytej wiedzy uczestnika badamy w procesie walidacji.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.